Masáže - Milada Langfelnerová

POHYBOVÁ SOUSTAVA  -   S V A L Y

Svaly jsou orgány tvořené svalovou tkání (svalovinou),která umožňuje aktivní pohyb organismu nebo jeho částí. Základem pohybu je svalový stah (kontrakce). Svalstvo člověka má schopnost přeměnit chemickou energii živin v kinetickou (účinnost 30%) a v teplo. Svalstvo váží 30-50% z hmotnosti lidského těla a je tvořeno z 850 svalů.

Svaly lidského těla

Svalová soustava
Sval příčně pruhovaný
Sval hladký

Podle typů svalové tkáně rozeznáváme svaly:

a) příčně pruhované (kosterní)

-  upínají se ke kostem

-  jednotlivá svalová vlákna, obalená buněčnou membránou se vzájemně spojují do snopců a snopečků (po 10 - 100 vláknech)

-  snopce jsou pokryty pružným vazivovým obalem (povázkou = fascií)

-  na obou koncích svalu přecházejí povázky ve šlachy a jsou napojeny na kosti

-  jejich pohyby jsou řízeny mozkovými a míšními nervy a jsou ovládány vůlí

b) hladké - útrobní svalovina

-  pracuje pomalu (např.svalovina stěn cév, trávicí trubice, vývodů žláz, dělohy, duhovky oka)

-  není ovládaná vůlí

c) srdeční - svalovina srdeční stěny

-  kombinace hladké a příčně pruhované svaloviny

-  podněty ke stahu vznikají přímo v srdci a nejsou ovladatelné vůlí

Podle typu pohybu, který vykonávají, rozdělujeme svaly na:

a) flexory - ohýbače

-  zajišťují pohyb, při kterém se zmenšuje kloubní úhel (např. ohýbání horní končetiny v lokti)

b) extenzory - natahovače

-  zajišťují pohyb, při kterém se zvětšuje kloubní úhel (např. natažení horní končetiny v lokti)

c) abduktory - odtahovače

-  zajišťují pohyb směrem od osy těla (např. rozpažování horních končetin)

d) adduktory - přitahovače

-  zajišťují pohyb směrem k ose těla (např. připažování horních končetin)

e) rotátory - rotace = otáčení

-  zajišťují pohyb kolem podélné osy těla (např. otáčení horní končetiny v rameni)

f) pronátory - pronace = rotace předloktí, otočení ruky dlaní vzad

g) supinátory - supinace= rotace předloktí, otočení ruky dlaní vpřed

Ve zdravém lidském těle pracují svaly v párech nebo ve skupinách - sval, který se aktivuje a stahuje, se nazývá synergista; jeho protějšek, který se uvolňuje, je antagonista.

Podle druhu pohybu se synergista a antagonista ve své funkci střídají.

DÁLE: Nervová soustava

Viz také:

Zpět na hlavní stranu
Masáže Milada Langfelnerová Dvůr Králové

Webmaster: MARTINA PECNOVÁ

Omlouvám se za reklamu, na její obsah nemám vliv...